Betaler du tit den usynlige faktura?

coahing picture

Der findes ikke noget bedre end lyden af succes, det er 9 af 10 enige med mig i.
Men hvad sker der med os alle sammen når vi får succes?

Vi gearer op da vi nu ved vi kan køre stærkt, vi får mod på at se hvor stærkt.
Desværre sker der også tit det at tingene kommer til, at gå så stærkt at man glemmer en masse vigtige ting i dagligdagen og her kommer den usynlige faktura ind i billedet.

  1. Du glemmer at genforhandle kontrakter med dine leverandører?
  2. Ansætter du mere personale uden at tænke optimering, automatisering først?
  3. Glemmer du at tage dig tid til, at afholde løbende samtaler med dine medarbejdere for at sikre dig de er motiveret og giver sig 110% af sig selv selvom det går godt
  4. Selvom salgsresultaterne ser flotte ud følger du så op på antallet af besøg, antallet af opkald, mix imellem nysalg og plejesalg, gns. ordrestørrelse osv. osv. osv.
  5. Kører du eller dine kolleger ud til møder langt fra kontoret og bruger en hel dag på et enkelt møde og derfor “spilder” resten af dagen i bilen istedet for, at booke dagen op med relevante møder?

Ovenstående og mange flere er eksempler på hvad der udløser den usynlige faktura.

Salgsafdelingen:
Sælgeren der bliver slap og som dermed ikke får besøgt den sidste kunde – det er 220 mistede kundemøder om året, ex. gns. salg på fx. kr. 2.000,- pr. møde = kr. 440.000,- – din virksomhed har 4 sælgere og vupti det koster dig gns. kr. 1.760.000, men det går jo også godt.

Kundeservice:
Lidt for mange smøgpauser, lidt for meget snak – skaber længere ventetider på telefonen, hvis ikke din kundeservicechef har det store overblik fører det ofte til ansættelse af flere ressourcer da service niveauet jo skal opretholdes som ledelsen har besluttet.

Møder ude i byen (fx. Århus-Kbh)
Har din virksomhed mange møder på kryds og tværs (Århus/Kbh), dårlig planlægning i medarbejdernes kalendere fører ofte til, at dagen går med rejseaktivitet og effektivt afholdes et møde på 1-2 timer. Alternativt kunne det jo være et mål i virksomheden at man ikke bruger en hel dag ude af huset på 1-2 møder, der skal bookes godt ind så dine ressourcer udnyttes så effektivt som muligt.

Cheferne:
Går der høj cigarføring i den og handler det mere om frokostaftaler end at udtænke, implementere og følge op på den rette strategi? PAS PÅ – tag ovenstående alvorligt så du undgår at betale de mange usynlige fakturaer.

Ovenstående er blot eksempler og der findes naturligvis undtagelser. Men generelt sker der ofte det, at nu større succes virksomheden oplever nu mere “selvfede” bliver chefer og medarbejdere hvilket fører til massere af usynlige fakturaer = DU MISTER OVERSKUD!!!

Kan du som chef eller medarbejder nikke genkendende til ovenstående? Få det stoppet straks, book en ekstern coach, få lagt en plan, op på hesten og hent de resultater som ligger og venter derude.

Just-Eat træner medarbejderne

coachers

At drive en virksomhed uden at coache og videreudvikle medarbejderne kan sidestilles med, at du udelukkende spiller kamp, men aldrig træner.

Jeg er stor fan af træning og det er uden tvivl vigtigt for alle uanset hvilket niveau du arbejder på og uanset hvor godt du performer her og nu.

Idag har jeg netop lukket en aftale med Coachers omkring Coaching og træning af Just-Eat medarbejdere i 2010. Det er 3 “sæson” samarbejdet med Coachers er aktivt og jeg glæder mig hvert år til at begynde en ny seance.

I 2010 har vi besluttet at træne følgende:

– Salgsafdelingen (Coaching on the job – direkte i bilerne til kundemøder)

– Telefon sælgere (Vi træner direkte ved samlyt og salgs workshops)

– Ledelses træning (leder workshops samt one2one coaching af hver leder)

Derudover bliver der gennemført forskellige forløb i vores kundeservice afdeling og sidst men ikke mindst afholdes løbende interne kurser ift. planlægning og kalender træning.

Det er super godt at købe sig til ny inspiration udefra, men husk også på hvilken viden du har internt i virksomheden der kan bruges til videreudvikling af medarbejderne.

Hos Coachers arbejder vi i ledergruppen med Preben Bragaard som er stifter og adm. direktør for Coachers.

Jeg er meget interesseret i at høre om dine erfaringer med træning af dine medarbejdere – nogle gode ideer eller erfaringer du vil dele ud af??

coachers

Har du en personlig coach? / Do you have a personal coach?

coahing picture

At have en coach tilknyttet som leder er meget værdifuldt. Idag har jeg haft en længe ventet session som havde overskriften “Hvordan bruger du din værdifulde tid bedst”.

Først fik vi klarlagt hvordan min tid bruges idag, hvilke opgaver jeg til daglig er involveret i og om det er en grund til, at jeg er involveret i disse eller om de kunne varetages af en anden person.

Herefter fik vi klarlagt følgende:

1. Hvor mange timer ønsker du at bruge på dit arbejde om ugen (det er en holdning)

2. Hvilke interessenter har du (altså folk som skal have “attention” i løbet af en uge)

3. Hvad er indholdet for dine interessenter – hvad skal din tid med dem handle om

Herefter er next step at udarbejde en kvartalsplan for mig selv, denne plan udbygges ligeledes med privatliv dvs. børn, kæreste, venner – for at sikre der er tid til det hele.

En vigtig ting i denne proces er, at udvælge hvad og hvem du vil bruge din tid på. En uge er hurtig væk så det handler om at bruge de værdifulde timer på de/det helt rigtige og mest værdifulde i forhold til de mål du har.

Når jeg har udført ovenstående er mit klare mål, at jeg får mere tid til brainstorm, netværk, produktudvikling, kreative tænke tank og at bruge tiden på noget som kan bringe Just-Eat og mig selv videre i en højere liga.

——————

English:

To have a coach assigned as the head is very valuable. Today I had a long-awaited session of which was entitled “How do you use your valuable time best.”

First we got an overview of how my time spent today what my daily tasks involved in and whether it is a reason why I’m involved in them or whether they might be undertaken by another person.

Then, we had clarified the following:

1. How many hours do you want to spend on your work per week (it is a decision)

2. Which stakeholders have you (ie people who must have “attention” during the week)

3. What are the contents of your stakeholders – what should your time with them deal

Then next step is to prepare a quarterly plan for myself, this plan also includes enhanced privacy ie. children, wife, friends – to ensure there is enough time for everything.

An important thing in this process is to choose what and who you want to use your time. A week has gone so fast it’s about to spend valuable hours on / the right and most valuable in relation to the goals you have.

When I have done above is my clear goals that I have more time to brainstorm, network, product development, creative thinking and to spend time on something that can bring Just-Eat and myself further in a higher league.

coahing picture

Salgstræning for Just-Eat’s tlf. sælgere

foto

Inhouse salgsafdelingen i Just-Eat har til opgave, at kontakte restauranter i hele Danmark og hjælpe dem med at optimere deres forretning’s omsætning og mimimere vareforbrug.

Målsætningen for vores salgstrænings dag er at komme omkring følgende emner:

  • Blive bekendt med hvordan underbevidstheden arbejder og hvordan man påvirker den
  • Positivitet, hvad betyder det og hvordan kan du optimere dine resultater med god energi
  • Hvad er D.I.S.C modellen og hvordan kan du bruge den i telefon salget?

Til at hjælpe os med denne spændende salgstrænings dag har jeg entreret med Coachers hvor Preben Bragaard gennemførte en super seance som skabte stor værdi for salgsgruppen.

foto

Nyder livet

737236-hurghada-hurghada

737236-hurghada-hurghada
Når man knokler hver dag i mange timer så skal man huske og tage en slapper engang imellem.
Lige nu sidder jeg i Hurghada og nyder livet, jeg er sikker på den uge med 30 graders varme giver en god business ide eller to inden jeg er hjemme igen.

Den første er allerede i hus, inspireret af min gode ven og ejer af Just-Eat – Jesper Buch – har jeg bl.a. beskrevet og klargjort nogle undervisnings sessions indenfor B2B salg.

Medarbejderne i Just-Eat får glæde af det den kommende tid som forsøgskaniner.

Værdien af målsætninger i salgsafdelingen

mc3a5lsc3a6tning

mc3a5lsc3a6tning

Jeg har her til aften haft et super spændende skype møde med unge iværksættere.
Mødet omhandlede B2B salgstrategi for deres virksomhed.

Jeg hørte – meget typisk – at fokus gik på at ramme de største af de største kunder her og nu.

Jeg gav få råd som min erfaring siger mig virker:

1. Byg fundamentet op, fokuser ikke på Top 10 dag 1 (Skab referencer)

2. Tænk over og synliggør målsætningerne (fx. på tavlen)
– Hvor mange kontakter skal jeg have pr. dag/uge
– Hvem er målgruppen og kender jeg en smart vej ind (netværk)
– Lokal fokus i by eller branche?

3) Lav opfølgning på dig selv, lav statistik løbende

4) Forbered morgen dagens salg inden du går hjem

Dette var de første simple steps, effekten og aktivitets niveauet udebliver indtil ovenstående er på plads, dagene skal forberedes og der skal opfølgning på egne indsats områder.

Good luck!